โปรโมชั่น

eco
ECO CAR

โปรโมชั่นเช่ารถ  Eco Car 1.2 cc เริ่มต้นเพียง 1,100 บาท/วัน

**เงื่อนไขราคา ส่วนลด ขึ้นอยู่กับวันใช้งาน และจำนวนวัน เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

โปรโมชั่นตั้งแต่ 13-16 ตุลาคม 2565

Small
Small CAR

โปรโมชั่นเช่ารถ  Small Car 1.5 cc เริ่มต้นเพียง 1,300 บาท/วัน

**เงื่อนไขราคา ส่วนลด ขึ้นอยู่กับวันใช้งาน และจำนวนวัน เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

โปรโมชั่นตั้งแต่ 13-16 ตุลาคม 2565

meduim
MEDIUM CAR

โปรโมชั่นเช่ารถ  Medium Car 1.6-1.8 cc เริ่มต้นเพียง 1,400 บาท/วัน

**เงื่อนไขราคา ส่วนลด ขึ้นอยู่กับวันใช้งาน และจำนวนวัน เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

โปรโมชั่นตั้งแต่ 13-16 ตุลาคม 2565

Eco-01
ECO CAR

โปรโมชั่นเช่ารถ  Eco Car 1.2 cc เริ่มต้นเพียง 1,100 บาท/วัน

**เงื่อนไขราคา ส่วนลด ขึ้นอยู่กับวันใช้งาน และจำนวนวัน เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

โปรโมชั่นตั้งแต่ 22-24 ตุลาคม 2565

Small-01
Small CAR

โปรโมชั่นเช่ารถ  Small Car 1.5 cc เริ่มต้นเพียง 1,300 บาท/วัน

**เงื่อนไขราคา ส่วนลด ขึ้นอยู่กับวันใช้งาน และจำนวนวัน เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

โปรโมชั่นตั้งแต่ 22-24 ตุลาคม 2565

meduim-01
MEDIUM CAR

โปรโมชั่นเช่ารถ  Medium Car 1.6-1. cc เริ่มต้นเพียง 1,200 บาท/วัน

**เงื่อนไขราคา ส่วนลด ขึ้นอยู่กับวันใช้งาน และจำนวนวัน เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด4

โปรโมชั่นตั้งแต่ 22-24 ตุลาคม 2565