รถเช่าระยะยาว สำหรับองค์กร และบุคคลทั่วไป

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการให้บริการรถ และเข้าถึงการใช้งานรถในชีวิตประจำวัน และเป็นส่วนหนึ่งของระบบโลจิสติกส์สำหรับลูกค้าภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย ลูกค้าในสัญญาเช่าระยะยาวของเราสามารถเลือกระยะเวลาเช่าได้ตามแบบที่ต้องการ  และปรับแต่งยานพาหนะได้ตามความเหมาะสมของรูปแบบธุรกิจ และการใช้งาน ในส่วนบุคคล  ไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งรถซีดาน หรือรถกระบะต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการ ให้คุณเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และหมดกังวลในการดูแลเรื่องซื้อขายรถ การซ่อมบำรุง ค่าอะไหล่ ค่าประกันรถ เรามีรถทดแทนเพื่อธุรกิจไม่สะดุดเมื่อเกิดกรณีอุบัติเหตุหรือรถเสีย คุณจึงมั่นใจได้ในการควบคุมต้นทุน คุมงบประมาณรายจ่าย และคุณภาพในการดำเนินธุรกิจ

การลงทุนซื้อรถ
 • ต้องชำระเงินดาวน์/ผ่อนชำระรายเดือน
 • ปัญหาเรื่องเครดิตจำกัดวงเงิน
 • เมื่อขายรถอาจได้ราคาที่ไม่เหมาะสม
 • ต้องเสียค่าใช้จ่ายของ ค่าภาษี ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าซ่อมบำรุง ค่ายางรถยนต์
 • ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุในกรณีไม่มีประกันอุบัติเหตุ
 • ปัญหาเมื่อขายรถ
 • ติดตั้งอุปกรณ์เสริมเองทั้งหมด
 • ไม่รวมระบบติดตามรถ GPS Tracking
 • กรณีรถเสีย เกิดอุบัติเหตุ หรืออยู่ในระหว่างการซ่อม อาจสร้างความเสียหายต่อธุรกิจ และการใช้รถที่ไม่ต่อเนื่อง
 • เสี่ยงต่อการได้รับการซ่อมที่ไม่มีคุณภาพ สิ้นเปลืองเวลา และค่าใช้จ่ายในการซ่อม
เช่ารถระยะยาว
 • เลือกชำระค่าเช่าแบบรายเดือนหรือรายสัปดาห์ได้
 • หมดปัญหาเรื่องเครดิตจำกัดวงเงิน
 • หมดปัญหา เมื่อขายรถอาจได้ราคาที่ไม่เหมาะสม
 • ไม่มีค่าใช้จ่าย ค่าภาษี ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าซ่อมบำรุง ค่ายางรถยนต์
 • ไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อเกิดอุบัติเหตุในกรณีไม่มีประกันอุบัติเหตุ
 • หมดปัญหา เมื่อถึงเวลาขายรถ
 • มาพร้อมอุปกรณ์เสริมตามแบบที่คุณต้องการ
 • มาพร้อมระบบติดตามรถ และความปลอดภัยในตัวรถ ในเวลาที่จอด
 • มีรถใช้ทดแทนในกรณีรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ
 • หมดปัญหา ต่อการได้รับการซ่อมที่ไม่มีคุณภาพ สิ้นเปลืองเวลา และค่าใช้จ่ายในการซ่อม