เงื่อนไขประกันภัยและการใช้งานรถเช่า

 • ตัวรถมีประกันภัยชั้นหนึ่งพื้นฐานของรถเช่า แต่หากกรณีลูกค้ามีการเฉี่ยวชน ไม่มีคู่กรณี หรือเป็นฝ่ายผิด จะเรียกเก็บค่าดีดัค 3,000-200,000 บาท ต่อแผล/ชิ้น (เงื่อนไขประกันภัย ตามประเภทรถที่ใช้งาน)
 • ตัวรถจะจำกัดการใช้งาน (ขึ้นอยู่ช่วงเวลา และโปรโมชั่นที่บริษัทกำหนด)
 • เงินมัดจำความเสียหายเริ่มต้น 5,350 – 214,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประเภทของรถเช่า)

ค่าปรับกรณีไม่ทำประกันเสริม(SCDW)

 1.   ค่าเสียหายส่วนแรก ยุบ บุบแตก 5,000-300,000 บาท/ชิ้น (ขึ้นอยู่กับประเภทของรถเช่า)  **ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                              
 2.   ค่าเสียหายส่วนแรก ขูด ขีด รอย 3,000-150,000 บาท/ชิ้น (ขึ้นอยู่กับประเภทของรถเช่า)   **ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                             
 3.   ไม่แจ้งเครมก่อนคืนรถ 2,000-50,000 บาท/ชิ้น (ขึ้นอยู่กับประเภทของรถเช่า)  **ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม                                             

***หากมีการแจ้งอุบัติเหตุ(เครม) กับบริษัทรถเช่า จะไม่มีค่าปรับข้อ 3. เกิดขึ้น


เงื่อนไขพิเศษ

ประกันเสริมเพิ่มความคุ้มครอง บริการพิเศษจากทางบริษัท เพิ่มวันละ 300-50,000 บาท/วัน

 • กรณีลูกค้ามีการเฉี่ยวชน ไม่มีคู่กรณี หรือเป็นฝ่ายผิด ไม่ต้องรับผิดชอบค่าดีดัก
 • กรณีทำประกันภัยเสริม เงินมัดจำความเสียหายเริ่มต้น 3,210 – 160,500 บาท (ขึ้นอยู่กับประเภทของรถเช่า)

กรณีที่ ลค.ทำประกันเสริม เพื่อการรักษาสิทธิ์และผลประโยชน์ของ ลค. หากเกิดอุบัติเหตุ หริอเกิดการเฉี่ยวชน ไม่ว่าจะเป็น เหตุการณ์เล็ก-ใหญ่ มีคู่กรณี หรือไม่มีคู่กรณี จะต้องโทรมาแจ้งบริษัท ทุกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยง ค่าบริการ การแจ้งเครมหรือแจ้งอุบัติเหตุนอกสถานที่เกิดเหตุ (สูงสุด 5,000 บาท ต่อเหตุการ/ชิ้น)

**ปกติ ตัวรถจะจำกัดการใช้งาน (ขึ้นอยู่ช่วงเวลา และโปรโมชั่นที่บริษัทกำหนด)


เงื่อนไขการคืนเงินวางประกันความเสียหาย

เงินวางประกันความเสียหาย (มัดจำ) โอนคืน 2 – 14  วันทำการ และตัวรถไม่มีความเสียหาย (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ลูกค้าเลือกในเวลาจอง)

เลขบัญชีในการคืนเงินวางประกันความเสียหาย จะต้องเป็นของผู้เช่าที่มีชื่อในสัญญาเช่าเท่านั้น

**กรณีขับรถผิดกฏจาราจร/โดนปรับลูกค้าจะต้องชำระค่าปรับ ตามรายการที่ โดนปรับพร้อมแสดงหลักฐาน การชำระเงินเมื่อคืนรถ หากลูกค้าไม่ได้ชำระมา ทางบริษัท จะคิดค่าดำเนินการชำระเพิ่มจากยอดเรียกชำระค่าปรับ 300 บาท ในการชำระ ต่อ 1 ใบสั่งของเจ้าหน้าที

เอกสารประกอบการเช่า

เอกสารประกอบการเช่าบุคคลทั่วไป
 • บัตรประชาชน
 • ใบขับขี่
 • บัตรเครดิต
 • โปรไฟล์เฟสบุ๊ค
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ไฟท์บิน เข้า-ออก (ถ้ามี)
เอกสารประกอบการเช่าของพนักงานบริษัท
 • บัตรประชาชน
 • ใบขับขี่
 • สลิปเงินเดือนและบัตรพนักงาน
 • โปรไฟล์เฟสบุ๊ค
 • ไฟท์บิน เข้า-ออก (ถ้ามี)
 • เบอร์โทรศัพท์
เอกสารประกอบการเช่า เจ้าของกิจการ
 • บัตรประชาชน
 • ใบขับขี่
 • หนังสือรับรองบริษัท / ร้านค้าอายุไม่เกิน 30 วัน
 • ใบเสร็จเสียภาษี ภพ.30 เดือนล่าสุด
 • โปรไฟล์เฟสบุ๊ค (ส่วนตัว)
 • รูปถ่ายหน้าร้าน
 • เพจเฟสบุ๊ค (ร้านค้า)
 • เบอร์โทรศัพท์
เอกสารประกอบการเช่ากรณีที่นำรถเข้าซ่อม
 • บัตรประชาชน
 • ใบขับขี่
 • เอกสารรับรถจากศูนย์
 • โปรไฟล์เฟสบุ๊ค
 • สำเนารายการจดทะเบียนรถ
 • สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • เบอร์โทรศัพท์

เอกสารประกอบการเช่า นักศึกษา (*เฉพาะรถในหมวด Ecocar เท่านั้น)

 • บัตรประชาชน
 • ใบขับขี่
 • ล๊อคอินหน้าเว็บมหาวิทยาลัย (ถ่ายภาพหน้าจอสถานะของการศึกษา)
 • บัตรนักศึกษา
 • โปรไฟล์เฟสบุ๊ค
 • ไฟท์บิน เข้า-ออก (ถ้ามี)
 • เบอร์โทรศัพท์